Situs kumpulan pengertian dan contoh artikel

Asas-Asas Hubungan Internasional Lengkap

Asas-Asas Hubungan Internasional Lengkap - Berikut ini adalah asas-asas hubungan internasional yang saling berpengaruh.

a. Asas Teritorial
Asas teritorial didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Menurut asas ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya. Jadi, terhadap semua barang atau orang yang berada di luar wilayah tersebut berlaku hukum asing (internasional) sepenuhnya.

b. Asas Kebangsaan
Asas kebangsaan didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya. Menurut asas kebangsaan, setiap warga negara di mana pun ia berada, tetap mendapat perlakuan hukum dari negaranya. Asas ini mempunyai kekuatan eksteritorial, artinya hukum dari negara tersebut tetap berlaku bagi warga negaranya walaupun ia berada di negara asing.

c. Asas Kepentingan Umum
Asas kepentingan umum didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan umum. Jadi, hukum tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu negara.

Beberapa asas-asas lain yang dikenal dalam hubungan internasional sebagai berikut.

a. Pacta sunt servanda adalah bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakan.
b. Reciprositas adalah bahwa tindakan sesuatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat negatif maupun positif.
c. Kesamaan hak adalah bahwa pihak yang saling mengadakan hubungan harus saling menghormati.

Asas-asas hubungan internasional harus diperhatikan supaya tidak menimbulkan kekacauan hukum dalam hubungan internasional. Oleh sebab itu, satu negara dengan negara lain perlu memiliki hubungan yang teratur dan tertib dalam bentuk hukum internasional. Walaupun demikian, masih sering terdapat masalah dan pertikaian-pertikaian yang perlu dipecahkan.
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : Asas-Asas Hubungan Internasional Lengkap