Situs kumpulan pengertian dan contoh artikel

5 Contoh Berita Bahasa Jawa Singkat Terbaru

Contoh Berita Bahasa Jawa Singkat Terbaru - Kita pada postingan yang lalu sudah membahas tentang Contoh Artikel Bahasa Jawa, maka sekarang kami akan membagikan contoh berita dalam bahasa jawa. Berbeda dengan artikel, contoh berita ini menggambarkan suatu kejadian berdasarkan fakta yang tentunya juga menggunakan bahasa jawa, langsung saja simak contohnya berikut ini.

 Upacara Kadang Tani Ing Tanah Jawi
Kadang Tani mliginipun ing tanah Jawi, menawi badhé wiwit nanem wonten ing sabin tansah nindakaken Adicara Metri Sawah utawi Wiwitan. Upacara menika minangka panyuwunan dhumateng Gusti Ingkang Murbeng Dumadi, supados asiling tetanèn ing mangkénipun saged kalis saking ama lan bebendu. Ing jaman modern menika, mbokbilih sampun kathah warga ingkang mboten mangertosi ngèngingi tradhisi menika. Pramila, Masyarakat Tradhisi Bantul ingkang dipunsengkuyung déning Mahasiswa ISI Ngayogyakarta ngadani upacara wiwitan kang dipunrawuhi wakil Bupati Bantul, Sumarno.

Upacara kawiwitan kanthi mendhet winih pantun saking setunggaling sabin kagunganipun warga ing Bulak Pangkah, Sumberagung, Jetis, Bantul. Upacara Wiwitan menika dipunlajengaken wonten ing Lapangan Sumberagung. Pantun winih menika miturut tradhisi rumiyin dipunbagèkaken dhumateng sedaya kadang tani ingkang dipungéndhong déning sesepuhipun Dhusun. Wonten ing Lapangan Sumberagung, upacara Wiwitan dipunlajengaken dhahar tumpeng lan sekul wiwitan. Sekul wiwitan ingkang dipunwungkus ron pisang, saksampunipun dipundongani, lajeng kabagi dhumateng laré-laré. Swasana regeng sanget awit sedaya warga sami rebatan sekul wiwitan ingkang dipunjangkepi sambel Gepeng. Kanggé acara Ruwatan sawah saklajengipun ugi dipungelar ringgit Kancil minangka jangkeping acara merti sawah. Kejawi menika, masyarakat ugi dipunlipur déning manéka warna seni lan paméran kerajinan.


Gajah-Gajah Padha Ngamuk
Desa cacah 9 (sanga) ing wewengkon kabupaten Organ komering ulu (OKU) selatan, Sumatra Selatan dilapurake diserang gerombolan gajah, Selasa Gajah-gajah mau ora mung ngrusak  pategalan duweke warga wae nanging uga mlebu desa lan mgobrak-ngabrik omahe pendhudhuk ing Desa Serupumpum, Sipin, Tanjung Sembilan, Danau Kuning Lan Buai PamananMiturut pejabat sementara Bupati OKU Selatan, Ruli Rawi, Gajah-gajah mau wis waninyerang manungsa lan nyebabke wong siji tiwas kepidak.

Ruli ngaku pihake sarwa salahanggone nangani perkara gajah kuwi,arep dibedhili wedi nerak aturan amarga gajah kalebukewan kang diayomi dening pemerintah. nanging yen ora dipateni grombolan gajah kasebut wismbebayani tumrap warga padesan. kang bisa dilakoni dening rawi mung aweh pengumumanmarang masyarakat supaya waspada marang pangamuke gajah-gajah mau.Rawi nduga pangamuke gajah gajah mau disebabake enteke pasedhiyan mangan lan ngombemerga alas alas kang sasuwene iki minangka habitate kewan kesebut wis rusak bosah basehdening tumindake menungsa.

Miturut Dinas Kehutanan Simatra Selatan, saka total ambane alas 3,7 (telu koma pitu) hektar, 60% (suwidhak persen) ing antarane jroning kahanan rusak amarga panembangan liar. kajaba kuwi alas produksi kang ambane 2 (rong) hektar saka total 2,4 (loro koma papat) hektar uga jroning kahanan gundhuling taun 80-an (wolong puluhan) uga tau kadedean ana grombolabne gajah kang nyerbu perkampungan warga.nanging nalika iku gajah mau bisa digiring menyang Taman Nasional Way Kambas Lampung kanthi nggunakake helicopter duweke kodam Sriwijaya. Miturut Rawi bisa wae cara kang kayangono dibaleni meneh, nanging mbutuhake ragad kang gedhe.


Tigo kendaraan klebu tabrakan setunggal seda
Tigo kendaraan klebu ing nabrakanipun ing dalan pantura pati – kudus km 6. Kecelakaan sing kedadenan ing dalan lalu lintas seko desa sukkulon kecamatan margerejo. Minggu esuk, 6 januari 2012, sekitar jam 9.
Kendaraan sing klebu mobil toyota rush AB 1602 PH, truk gandeng B 9671 ER dan sepeda montor honda vario.

Ing peristiwa, Musadat (46 tahun) lan Peni Siswanti (39 tahun), piyambak-piyambak supir lan penumpang Toyota Rush warga Imogiri, Bantul Yogyakarta, lan pengendara sepeda montor vario sing durung . ketilonipun dirawat ing KSH Pati.

Seiring wektu Peni Siswanti akhirnya seda.  Menurut keterangan ing lokasi kedadenan, kedadenan awalnipun mobil Toyota Rush sing lepas kendali setelah berhenti di pinggir jalan. Meski sempat menghindar, truk gandeng sing mlaju dari arah berlawanan bertabrakan dengan toyota Rush. Sepeda montor vario ing mburi truk gandeng, gagal endo lan menabrak bagian kiwa truk. Amargi tabrakan menika, margi dados macet.


Kiai se-Jawa Madura Nyuwun Pembubaran Ahmadiyah
Halaqah Majelis Silahturrahmi Pengasuh Pondok Pesantren Indonesia (MSP3I) se-Jawa lan Madura nyuwun dateng pamarentah supados enggal mbubaraken Jemaat Ahmadiyah. Majelis alim ulama ugi ndawuhaken supados ngendek sedoyo mawon kegiatan lan penyebran kegiatan Ahmadiyah.

"kangge nyegah kedadosan kekerasan lan njagi keamanan negari, majelis silahturrahmi kyai nyuwun dateng pemerintah mbubaraken Ahmadiyah .pangandikanipun , KH Fachurrozi, Ketua MSP3I Jatim ingkang ugi pengasuh Ponpes An Nur, Bululawang Malang, Jumat (11/2/2011).

Halaqah alim ulama di Ponpes Sidogiri, Kraton Kabupaten Pasuruan, kolo wingi, ugi nyuwun dateng pemerintah supados SKB TigoMenteri No 3 tahun 2008 dados Undang-undang pelarangan ajaran Ahmadiyah. dateng masyarakat, dipun imbau supados mboten gampil dipun provokasi kawontenan puniko terutami masalah sara.

Halaqah poro sesepuh Ponpes niki dipun dugeni 130 ulama lan kyai khos. antawisipun KH Abdullah Faqih (Langitan Tuban), KH Achmad Subadar (Pasuruan/Rais Syuriah PBNU), KH Nawawi Abdul Djalil (Sidogiri, Pasuruan), KH Miftahul Ahyar (Rais Syuriah PWNU Jatim), KH Abdussomad Bukhari (Ketua MUI Jatim), KH Pangadilan Daulay (MSP3I Jakarta), KH Fuad Nurhasan, KH Bachruddin Thayyib (Pasuruan), KH Fachri Abdullah Sachal (Bangkalan).

Serat rekomedasi poro alim ulama niku wau ajeng dipun kintun dumateng Presiden lan DPR/MPR. Poro ulama ugi gadah pangarep-arep supados pamarentah enggal kemawon mbubaraken jemaat ahmadiyah ingkng sampun nyesataken puniko.Ketua MUI Jatim, KH Abdussomad Bukhari ugi mratelaaken , intinipun masalah kolo wau inggih saking ajaran ahmadiyah ingkang sesat lan mboten dipun larang kalian pemerintah.


Rudi 19 Taon Sedho Gumantung Ing Omahe
Kakira amarga nandhang depresi abot sawijining warga padhukuhan     paten desa Sumber Agung kecamatan Bantul nekat ngendhat lumantar panji klanthung iki mungkasi uripe kanthi cara ngendhat nanggo tali plastik kang ditalekake ing ndhuwur lawang kamr omahe.

Tumindakke kanoman aran sasongko 19 tahun kang nekat iki langsung gawe gegere para warga mlikine tanggane korban. Kanoman kang wis suwe dimangerteni ngalami depresi iki nekat ngendhat nganggo tali kang ditalekake ing ndhuwur angin-angin lawang kamare, miiturut saakehing seksi ing papan kadadean korban wis makaping-kaping dirumat ing rumah sakit jiwa ing Pakem, Sleman kanthi laku kang ditindakake sasongko kasebut langsung dimangerteni dening bapakne.

Nalika mulih saka sawah, mangerteni yen anakke wis gumantung, Bapakne korban langsung ngethok tali kang digunakake kanggo ngendhat kanthi pangucap supaya anakke isih ketulungan. Kapolsek Jethis, Letjen komisaris Sumardi ngelakake korban murni tewas amarga nglalu. Jrone paniti priksa medis lan tim identifikasi seka polres Bantul ora nemokake tanda-tanda kang ngupriyani. Sakbanjure jasade korban dipasrahake marang pihak keluarga saperlu dipethak.


Siswa SMA Ora Lulus UN Paling Akeh
Provinsi paling anyar,Kalimantan Utara (Kaltara),taun iki paling akeh siswane SMA sing ora lulus ujian nasional (UN).Miturut Pejabat Gubernur Kaltara,Irianto Lambrie ,Selasa (20/5),saka murid SMA cacah 4.469 sing melu UN,112 ing antarane ,utawa 2,51 persen,gagal lulus.Miturut Irianto,penyebab ora luluse siswa mau maneka warna, nanging sing paling wigati yaiku merga wilayahe kekurangan guru sarta infrastruktur pendidikan isih durung tumata.Sebab,Kaltara madeg dadi provinsi dhewe lagi taun 2013 kepungkur sawise misahake dhiri saka Kalimantan Timur.

Kanggo nyuda cacahe siswa sing ora lulus ,taun ngarep Irianto bakal nggandheng Universitas Makassar lan Universitas Negeri Surabaya kanggo nambah sesurupane  para guru.Pangajabe,sawise dikuliahake,mutu sarta kualitase guru-guru mau mundhak becik saengga mangaribawani marang murid-muride.Kepala Dinas Pendidikan Kaltim,Musyahrim,mratelake,Kaltara durung bisa disejajarake  klawan provinsi-provinsi kang mutu pendidikane wis mapan.sebab saperangan gedhe fasilitas sekolah ing Kaltara isih ana sangisore standar.


Itulah lima buah contoh berita bahasa jawa yang kami sajikan untuk anda yang sedang mencari artikel berita untuk di jadikan bahan pelajaran, semoga bisa membantu.
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : 5 Contoh Berita Bahasa Jawa Singkat Terbaru