Situs kumpulan pengertian dan contoh artikel

Contoh dan Fungsi Kata Sambung

Kata sambung adalah kata yang berfungsi untuk menyambung kalimat atau anak kalimat-kalimat. Contoh penggunaan kata sambung di dalam kalimat sebagai berikut :

a.    Ibu menumis kangkung dan ayah meracik bawang.
b.    Adik baru berheriti menangissetelah diberi mainan.
c.    Arti tidak mengikuti pelajaran sebab ia menjadi peserta Olimpiade Fisika.
d.    Anak-anak rajin belajar demi mendapatkan nilai ujian nasional yang baik.
e.    Kamu bisa bermain drama apabila rajin latihan.

Fungsi Kata Sambung

1.    Menyatakan hubungan syarat
Contoh: Ayah akan membelikan laptop kalau Tio lulus ujian nasional.

2.    Menyatakan hubungan pertentangan
Contoh: Tina bahagia, tetapi Tini menampakkan muka manyun.

3.    Menyatakan hubungan tujuan atau cara
Contoh: Peserta baris-berbaris giat beriatih agar menang lomba.

4.    Menyatakan hubungan perlawanan
Contoh: Mereka bukan suporter, melainkan pemain cadangan.

5.    Menyatakan waktu
Contoh: Anak-anak menuju rumah masing-masing sesudah hujan reda.

6.    Menyatakan keadaan
Contoh: la menari sambil menyanyi.

7.    Menyatakan hubungan sebab akibat
Contoh: Setyo demam karena begadang.
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+

Related : Contoh dan Fungsi Kata Sambung